فرم تماس


جهت برقراری ارتباط از طریق فرم زیر اقدام نمایید.


 

آدرس


 
تبریز، بالای وادی رحمت، شهرک فناوری صنعتی شهید سردار سلیمانی (صنعتی تبریز 4)، 30 متری اول شمالی، 20 متری سوم، شرکت آتش افروز مهتاب تبریز


تلفن: 34255551 - 041 , 34255590 - 041 , 34255564 - 041
فکس: 3425589 - 041 , 3425536 - 041
تلفن همراه: 09141146190-091430043060-09146626190
ایمیل:atashafruze.mahtabetabriz@gmail.com