پیام مدیر عامل

بسمه تعالی

در دنیایی چشم به جهان گشودیم که نیاز را همیشه حس کردیم.
نیاز؛ واژه ای پراز معنا. در جایی که ما هستیم برای هر فرد متفاوت معنا می شود ولی شرکت آتش افروز مهتاب تبریز نیاز را تنها یک کلمه نمیبیند،نیاز برای ما برابر است با همزاد پنداری.
خواستیم و توانستیم شرکت آتش افروز مهتاب تبریز با امید به خدا و با بکارگیری نیروی کار ماهر و خبره و استفاده از تکنولوژی به روز دنیا توانست یک کالای ایرانی با کیفیتت برتر ایرانی به بازارهای داخلی و خارجی ارائه دهد. محصولی که همه مردم سرزمینم با هر وسع و توانی قادر به استفاده باشند و این یعنی لطف خداوند.
هیچ وقت از شکست نترسیدیم بلکه شکست را با روی باز و با اشتیاق پذیرفتیم. پذیرفتیم چون همیشه به این ایمان داشتیم که شکست پلی است به سوی بزرگ تر شدن.
شعار شرکت آتش افروز مهتاب تبریز چیزی نیست جز اینکه «راضی نگهداشتن مشتری امروز یک مزیت نیست بلکه یک وظیفه است.» شرکت آتش افروز مهتاب تبریز بر این معتقد است که دانستن به تنهایی کافی نیست باید دانسته هایمان را به کار ببندیم. ما معتقدیم که در راه درست قدم برداشته ایم و از هیچ شکستی واهمه ای نداریم زیرا می دانیم برای الماس شدن نیاز به سیقل فراوان دارییم.
هدف ما روشن و قطعی است
هدف ما شروع موفقیت هاست

ستار اژدری

مدیر عامل شرکت آتش افروز مهتاب تبریز