درخواست تعویض

شرایط تعویض کالا شامل:
ترک وان، شیرینگ کردن کابین، دفرمه شدن یخچال

برای ثبت درخواست تعویض کالا فرم زیر را تکمیل نمایید.