اعطای نمایندگی خدمات

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش:

1-پروانه کسب

2- درخواست کتبی با قید آدرس-کدملی- کارت پایان خدمت- کپی سند و اجاره نامه مغازه- چک یا سفته به مبلغ بیست میلیون ریال

مسئول خدمات پس از فروش مرکز: 34255589-041 و 0413425564 – 09100996190

 

برای دریافت نمایندگی خدمات فرم زیر را تکمیل نمایید.