1- دریافت محصول از  درب کارخانه می باشد.

تحویل محصول در تبریز درب کارخانه انجام می شود.

2- ارسال با باربری

هزینه ارسال با باربری بر عهده مشتری خواهد بود.

توجه: سایر استان ها برای دریافت اطلاعات بیشتر و جهت هماهنگی بابت تحویل کالا با شماره 09143004306 و 0413425564-04134255563 تماس حاصل فرمایند.